U bent hier:

Vacature secretaris SCN

Gezocht: Secretaris (m/v)

Saab Club Nederland is op zoek naar een nieuwe secretaris. Een secretaris (letterlijk geheimhouder) is de persoon die zorgt voor de organisatie en ondersteuning van de bijeenkomsten van bestuurders en regelt de verslaglegging.

De secretaris maakt deel uit van het bestuur en geeft mede sturing aan de strategie en beleid van de vereniging. De verantwoordelijkheden omvatten onder meer:

 • Communicatie met de leden
 • Bewaken van de continuïteit van de bestuursaangelegenheden
 • Voorbereiden, notuleren, opvolgen en archiveren van bestuursvergaderingen en de ALV
 • Waken over geldende wet- en regelgeving
 • Bijwonen bestuursvergaderingen (ca. 10 maal per jaar) en de ALV

De persoon waar we naar op zoek zijn:

 • Werkt niet alleen operationeel maar is duidelijk ook in staat om tactisch en strategisch bij te dragen aan een gezonde toekomst van de vereniging
 • Is minstens 2 jaar lid en heeft eerder een taak gehad binnen Saab Club Nederland (bijv. als organisator van een evenement of als regiovertegenwoordiger)
 • Is bereid voor een periode van minimaal 3 jaar zitting te nemen
 • Is Relatie-, omgevings- en resultaatgericht
 • Is communicatief en besluitvaardig
 • Is oplossings- en doelgericht
 • Is proactief en daadkrachtig
 • Heeft voldoende tijd
 • Heeft een groot Saab hart

Wanneer deze tekst uw interesse heeft gewekt kijk ik uit naar uw reactie. Graag ontvang ik een motivatiebrief en beknopt cv op voorzitter@saabclub.nl. Wanneer u (eerst) meer informatie wenst nodig ik u van harte uit mij te bellen op 06-83140715.

Saab Club Nederland behoud zich het recht voor om een Verklaring van goed gedrag (VOG) te eisen.

Ik kijk uit naar uw reactie.

Namens het bestuur,

Merlijn Kalkman, voorzitter

Sponsoren