U bent hier:

Regio Noord-Brabant BBQ

Regio Noord-Brabant BBQ

29 juli 2021

 

EINDELIJK WEER!

Na 17 maanden hebben we als commissie eindelijk weer iets kunnen organiseren voor onze leden in de regio Noord-Brabant: 29 juli jongstleden stond er een gezellige BBQ met onze partners op het programma. Vanuit heel Brabant hadden zich in totaal 35 mensen ingeschreven voor deze activiteit, waaronder veel nieuwe leden die in de coronatijd lid waren geworden van de Saab Club Nederland.

Tussen 18.30 en 19:00 uur verschenen de deelnemers in 18 hele mooie Saab’s op de parkeerplaats van de “Golf en Country Club de Tongelreep” in Eindhoven. Om 19:00 uur heette de voormalige regio-coördinator Wiel Muijsers iedereen van harte welkom, en introduceerde vervolgens de nieuwe regio-commissie, bestaande uit Jan-Willem Nugteren, Erik Wallerbos en Pieter Kuipers. Laatstgenoemde was helaas vanwege vakantie niet aanwezig. Wiel wenste de nieuwe commissie heel veel succes toe, en gaf daarna het woord aan de nieuwe regio-coördinator Jan-Willem.

Jan-Willem bedankte Wiel voor zijn inzet voor de regio in de afgelopen jaren, en gaf aan blij te zijn met de grote opkomst. Ook  memoreerde hij de deelname van SCN aan het Concours d‘Elegance Paleis Soestdijk op 27, 28 en 29 augustus. Het thema is dit jaar “Celebration of the Motorcar”. Er zullen veel bijzondere en ook zeldzame auto’s van oldtimerclubs, importeurs en musea te zien zijn. De SCN zal er zijn met een stand waar Saab’s te bewonderen zijn die een mooie afspiegeling vormen van de modellen die Saab geleverd heeft. Voor leden van de SCN is er een beperkt aantal toegangskaarten met een flinke reductie verkrijgbaar (bestellen via e-mail naar penningmeester@saabclub.nl). Jan-Willem eindigde zijn toespraak met een uitnodiging aan alle aanwezigen om gebruik te gaan maken van de zeer uitgebreide BBQ, waarvan heerlijke geuren zich inmiddels al over het terras hadden verspreid.

Nadat de grootste honger gestild was, kregen de partners van onze leden de gelegenheid om te gaan beoordelen welke Saab op de parkeerplaats zij de mooiste vonden. Dat bleek voor velen nog een hele puzzel. Na het inleveren van de beoordelingsbriefjes ging de regio-commissie aan de slag om de ranking te bepalen. De winnaar was de gele Saab Sonett van Peter Verberne. Als prijs kreeg hij daarvoor een originele fles witte SAAB-wijn overhandigd door Jan-Willem.

Rond 22.30 uur ging iedereen voldaan naar huis. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Vermeldenswaardig is dat de SCN een deel van de kosten van de BBQ voor haar rekening heeft genomen. Daarvoor namens alle deelnemers aan de BBQ onze hartelijke dank!

 

Regio-commissie Noord-Brabant

Sponsoren